داستان حجاب دختران کسري

هنگامي که سه تن از دختران کسري ( شاهنامه ساساني ) با ثروت فراواني از اموال آنها را نزد عمر آوردند شاهزادگان ايراني را برابر عمر در حالي که با پوشش و نقاب چهره خود را پوشانده بودند ایستاندند .

عمر دستور داد با آوازي بلند روي آنان فرياد کشند که پوشش از چهره برگيرند تا مسلمانان آنها را ببينند و خريداران بيشتر با پول زيادتري پيدا شوند .

دوشيزگان ايراني از برهنه کردن صورت خودداري کردند ، ويک مشت به سينه نماينده عمر زدند و آنان را از خود دور ساختند . عمر خشمناک شد و خواست با تازيانه آنان را بيازارد . در آن حال شاهزادگان مي گريستند . در همين زمان حضرت علي به عمر فرمود :

در رفتارت مدارا کن !  از پيغمبر خدا شنيدم که مي فرمود : بزرگ و شريف هر قومي راکه خوار و فقير شده ، گرامي داريد .

عمر پس از شنيدن فرمايش حضرت علي آتش خشمش فرو نشست  .
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم فروردین ۱۳۸۸ساعت 16:23  توسط سید حمید موسوی شبستری  |